0555666620

Hədiyyə sertifikat

Bu hədiyyə sertifikat ödəniş olunduqdan sonra çatdırılacaq adam e-mail vasitəsi ilə göndəriləcək.

Mən bilirəm ki, hədiyyə sertifikatlar geri qaytarılma funksiyasına malik deyil.